استخدام در موسسه خیریه نگهداری و توان بخشی معلولین – 26 خرداد 95

استخدام مراقب بیمار
موسسه خیریه نگهداری و توان بخشی معلولین ذهنی اعتماد فارس ، نیازمند به مراقبت معلول می باشد.
آقا
37302241

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.