استخدام در موسسه زبان و ترجمه ملل – 31 فروردین 95

استخدام تعدادی مترجم با سابقه
موسسه زبان و ترجمه ملل جهت تکمیل کادر ترجمه به تعدادی مترجم با سابقه نیازمند است قصردشت، روبروی اتاق بازرگانی 36285810

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.