استخدام در نمایندگی روزنامه خبر جنوب – 16 خرداد 95

استخدام در نمایندگی روزنامه خبر جنوب
استخدام بازاریاب تلفنی و حضوری در شیراز
به تعدای بازاریاب تلفنی و حضوری جهت کار در دفتر نمایندگی روزنامه خبر جنوب کد 640 واقع در 30 متری سینما سعدی نیاز است

09904903340
32363215

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.