استخدام در نون و کباب شاطر حمد – 11 اردیبهشت 95

به چند نفر نیروی سالن دار با تجربه جهت کار دو شیفت نیازمندیم . حقوق طبق اداره کار (1/80/000) قرار دا دبصورت یکساله و بیمه
ساعت کار 9/30 الی 16/30 عصر 19 الی 2 شب .
مراجعه فقط حضوری . فلکه گاز . نون و کباب شاطر حمد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.