استخدام در پروژه انبوه ساز صدرا – 17 خرداد 95

برای کار در یک پروژه انبوه ساز واقع در شهر صدرا به یک نفر مهندس معمار با تخصص نظارت اجرایی جهت همکاری نیازمنیدم.
محل و زمان – بلوار البرز – البرز 5 پروژه 600 واحدی
تلفن 0917629129

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.