استخدام در کارگاه سنگ فروشی پاسارگارد – 31 فروردین 95

به یک منشی خانم حسابدار آشنا به کامپیوتر جهت کار در کارگاه سنگ فروشی پاسارگارد نیازمندیم
بعد از زیرگذر شهرک گلستان – جنب نانوایی 36502569- 09174308700

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.