مرور رده

استخدام

استخدام در شرکت تولیدی بازرگانی پارسه

استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت تولیدی بازرگانی پارسه شرکت تولیدی بازرگانی پارسه در شیراز از افراد زیر دعوت به همکاری مینماید: استاد کار ماهر و نیمه ماهر UPVC استاد کار شیشه بر و چسب زن-…