مرور برچسب

استخدام لیسانس مدیریت

استخدام در گروه برج سازان طوبی – 2 آذر 95

استخدام لیسانس مدیریت در شیراز گروه برج سازان طوبی در شیراز جهت تکمیل کادر خود استخدام مینماید: دو نفر خانم دارای مدرک لیسانس مدیریت امور اداری آدرس: معالی آباد، ساخمان طوبی ۴، طبقه ۳، واحد ۵،…

استخدام در سرمایه گذاری طوبی – 30 خرداد 95

استخدام لیسانس مدیریت در شیراز استخدام لیسانس حقوق در شیراز دعوت به همکاری سرمایه گذاری طوبی 1- لیسانس مدیریت خانم جهت امور دفتری و بازرگانی 2- لیسانس حقوق جهت امور حقوقی و اداری معالی آباد،…

استخدام در گروه برج سازان طوبی – 29 خرداد 95

استخدام لیسانس مدیریت در شیراز استخدام لیسانس حقوق در شیراز لیسانس مدیریت خانم جهت امور دفتر یو بازرگانی لیسانس حقوق جهت امور حقوقی و ادرای معالی اباد . روبروی پارک ملت.ساختمان طوبی 4 طبقه…