مرور برچسب

استخدام کارشناس تدارکات

استخدام در شرکت فراپاکس – 31 فروردین 95

شرکت فراپاکس شیراز از افراد زیر در شیراز دعوت به همکاری مینماید: ردیف عنوان شرایط ۱ حسابدار مسلط به حسابدار ی- ۲اکسل سابقه کار ۲ طراح و برنامه نویس میکرو ARM مسلط به میکرو…

استخدام در شرکت فراپاکس – 30 فروردین 95

شرکت فراپاکس شیراز از افراد زیر در شیراز دعوت به همکاری مینماید: ردیف عنوان شرایط ۱ حسابدار مسلط به حسابدار ی- ۲اکسل سابقه کار ۲ طراح و برنامه نویس میکرو ARM مسلط به میکرو…

استخدام در شرکت فراپاکس -30 فروردین 95

شرکت فراپاکس شیراز از افراد زیر در شیراز دعوت به همکاری مینماید: ردیف عنوان شرایط ۱ حسابدار مسلط به حسابدار ی- ۲اکسل سابقه کار ۲ طراح و برنامه نویس میکرو ARM مسلط به میکرو…